پارلمان رژیم صهیونیستی پرتابگران سنگ را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد

سیاسی

به موجب قانونی که امروز به تصویب پارلمان رژیم صهیونیستی رسید، پرتابگران سنگ به خودروهای این رژیم به ۲۰ سال زندان محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) در قانون جدید خود اعلام کرد: فلسطینیانی  که به خودروهای رژیم صهیونیستی با نیت هدف قرار دادن سرنشینان آن سنگ پرتاب کنند، به مجازات تا ۲۰ سال زندان محکوم خواهند شد.

گروه های حقوق بشر فلسطینی این قانون را محکوم کردند.

مدیر مرکز تحقیقات حقوق بشر که یک گروه مردم نهاد فلسطینی محسوب می شود در این باره گفت: این قانون نهایت جنون است. قانون امروز آخرین اقدام این رژیم در نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل است. اگرچه اقدامات اسرائیل روز به روز سختگیرانه تر می شود، اما این اقدام خللی در انگیزه فلسطینیان در مبارزه خود در برابر اسراییل ایجاد نخواهد کرد.