ایران موضوع سخنان امروز «اوباما» خواهد بود

سیاسی

رئیس جمهور آمریکا امروز در جمع کهنه سربازان آمریکایی به موضوع ایران خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا امروز درایالت پتسبورک در جمع کهنه سربازان آمریکایی درباره ایران سخن خواهد گفت.

وی همچنین در این دیدار در مورد اصلاح مسائل خدمات بهداشتی ارتش آمریکا صحبت خواهد کرد.

بنا به اعلام کاخ سفید در این دیدار که با ۱۲ هزار نظامی آمریکایی صورت خواهد گرفت اوباما در زمینه سیاست خارجی به موضوع ایران خواهد پرداخت.