توافق هسته‌ای و تغییر زاویه نگاه پاکستان از اعراب به سمت ایران

ایرنا نوشت:

 بازتاب توافق هسته ای شش قدرت بزرگ جهان با ایران، همچنان در رسانه های پاکستان بازتابی گسترده دارد و مطرح ترین رسانه های این کشور هرروز در قالب مقاله و سرمقاله های مختلف، به این تحول بزرگ می پردازند.

روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون روز سه شنبه در مقاله ای به قلم شاهد جاوید برکی اینگونه نوشته است که اعراب تمایلی به توافق هسته ای ایران و نیز تمایلی به نزدیک شدن پاکستان به ایران ندارند اما پاکستان در شرایطی قرار دارد که آثار و امتیازهای مثبت ناشی از توافق هسته ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان برای این کشور، بسیار فراتر از تبعات منفی دور شدن از اعراب است و امتیازهای بزرگ این توافق برای پاکستان، تبعات فاصله گرفتن اسلام آباد از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را کاملا می پوشاند.

در این مقاله آمده است: با توجه به مخالفت برخی کشورهای عربی با توافق هسته ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان و نیز با توجه به نفوذ برخی اعراب منطقه بر پاکستان، ممکن است این کشور برای برخورداری از مزایای توافق هسته ای ایران، با فشارهای بیشتر و موانعی از سوی اعراب مواجه شود.

ای مقاله می افزاید: پاکستان همواره یکی از کشورهایی بوده که قربانی تلاش اعراب منطقه برای ترویج فرقه گرایی قرار گرفته است و برخی دولت های عربی با حمایت های مالی از برخی افراد و گروه ها و نیز با حمایت های مالی از مدارسی تحت عنوان مدارس دینی در پاکستان، همواره سعی در ترویج فرقه گرایی در این کشور داشته اند و ممکن است برای جلوگیری از نزدیک شدن پاکستان به ایران، بیش از پیش از اهرم های نفوذ خود علیه پاکستان استفاده کنند و از این طریق بخواهند به مخالفت های خود علیه توافق هسته ای ایران و غرب ادامه دهند.

نویسنده همچنین به موضوع پاسخ رد پاکستان به درخواست عربستان برای ملحق شدن به جنگ علیه یمن اشاره کرده و نوشته است: پس از آنکه پاکستان تصمیم گرفت به اعراب پاسخ منفی بدهد و به جنگ علیه یمن ملحق نشود، برخی مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پاکستان را تهدید کردند که بهای سنگینی بخاطر دادن پاسخ رد به خواسته عربستان خواهد پرداخت.

نویسنده در ادامه مقاله خود می آورد: با وجود فشارها و تهدیدهای اعراب، اما آثار مثبت توافق هسته ای ایران برای پاکستان، بسیار فراتر از آثار و تبعات منفی روی برگرداندن پاکستان از اعراب است. با اجرای این توافق، راه برای اجرای سریع قراردادهای ایران و پاکستان به ویژه قرارداد احداث خط لوله گاز میان دو کشور هموار می شود. طبق قراردادی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، ایران قبلا تعهدات خود را اجرا کرده و خط لوله را تا مرز پاکستان احداث کرده است اما پاکستان از بیم فشارهای آمریکا، اقدامی برای انجام تعهدات خود در قبال این قرارداد انجام نداده است و اکنون که راه برای لغو تحریم ها باز شده است، نه تنها پاکستان این طرح را به سرعت اجرا خواهد کرد بلکه ممکن است حتی هند هم بار دیگر به این طرح ملحق شود. هند هم مثل پاکستان بسیار مشتاق واردات گاز از ایران است.

نویسنده آورده است: از این پس، ایران به تدریج به شبکه های اقتصادی جهان خواهد پیوست و پاکستان می تواند بار دیگر با نزدیک تر شدن به ایران، ترکیه، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد یک بلوک یا مجموعه کشورهای مسلمان غیرعرب را برای روابط خود طراحی کند. البته چینی ها هم از چنین ایده ای حمایت و استقبال خواهند کرد. چین که سرمایه گذاری کلانی در پاکستان برای احداث راهروی اقتصادی چین-پاکستان انجام داده و در حال اجرای این طرح عظیم است، تمایل دارد که این طرح عظیم از طریق ایجاد شبکه های جاده ای، به کشورهای کشورهای منطقه متصل شود.

52261

کد N895074