فیلم/ صحنه تکان دهنده بازداشت فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها

سیاسی

بین الملل: دیده بان حقوق بشر روز گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن رژیم صهیونیستی به بدرفتاری با زندانیان حتی کودکان متهم شده است.

فیلم/ صحنه تکان دهنده بازداشت فلسطینیان توسط صهیونیست‌هابین الملل: دیده بان حقوق بشر روز گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن رژیم صهیونیستی به بدرفتاری با زندانیان حتی کودکان متهم شده است.