وقتی ظریف و صالحی در صحن گزارش می دادند، نماینده ها چه می کردند؟ /عکس

کد N894814