سالک در نطق میان دستور:

قطعنامه شورای امنیت شمشیری بلند بالای سر ملت ایران است

سیاسی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قطعنامه اخیر شورای امنیت را شمشیری بلند بالای سر ملت خواند و تاکید کرد: باید وزارت خارجه جلوی تصویب این قطعنامه را می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در نطق میان دستور خود با اشاره به فرمایش امام علی(ع) به مالک اشتر گفت: امیرالمؤمنین در این نامه به مالک تاکید کردند هرگز پیشنهاد صلح از سوی دشمن را رد نکن که آسایش رزمندگان و آرامش تو محقق می شود. زنهار از دشمن خود پس از آشتی کردن که گاهی نزدیک می شود تا غافلگیر کند، بنابراین به دشمن سوءظن داشته باشد، مبادا قراردادی را امضا کنی که برای فریب و دغل دشمن راه وجود داشته باشد.

وی با استناد به فرمایشات امام علی(ع) افزود: باید جلوی فریبکاری و دغل آمریکا در توافق بسته شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش حکیمانه مقام معظم رهبری در پرونده هسته ای عنوان کرد: ایشان نقش مهمی در ایجاد باور هسته ای و رشد و باروری آن و هدایت تیم های مذاکره‌کننده و رؤسای جمهور از سال های ۸۲ تا ۹۴ در راستای ارائه معیارها، خطوط مذاکرات و توافقات داشتند.

سالک در ادامه با تاکید بر لزوم بررسی توافق هسته ای در مجلس و شورای امنیت در راستای رعایت دقیق خطوط قرمز تصریح کرد: حفظ تشکیلات هسته ای، حق تحقیق و توسعه، تامین نیازهای آینده در زمینه سوخت مورد نیاز و لغو تحریم های اقتصادی از خطوط قرمز مهم ایران است.

وی در ادامه با اشاره به نقش هوشیارانه مردم در طول ۱۲ سال گذشته افزود: ایستادگی، مقاومت و شهامت ملت، مثال‌زدنی بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از دولت توضیح داد: نمایندگان و مردم تا قبل از تصویب قطعنامه در فقر اطلاعاتی قرار داده شدند و بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت نیز اختیاری ندارند.

سالک ادامه داد: رئیس جمهور و هیات مذاکره‌کننده زحمت کشیدند، اما انتظار ما از دست‌اندرکاران این است که مصالح ملی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: جای تعجب است که ما با ۶ کشور اروپایی و آمریکایی مذاکره می کنیم که همه دارای کلاهک هسته ای بوده و در این زمینه گذشته قابل دفاعی ندارند و امروز به جای مجری و ناظر توافق هسته ای نشسته اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی باید مجرمان هسته ای را در دنیا محاکمه کند که این کار عین استکبارستیزی است این حرکت به نتیجه می رسد و وعده الهی مبنی بر نابودی باطل محقق می شود.

سالک افزود: پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت شمشیری بلند بالای سر ملت است که باید جلوی تصویب آن گرفته می شد.