رای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توافق «برجام»

پیشنهاد برای تشکیل کمیسیون ویژه به استناد ماده 44 برای رسیدگی به توافق برجام به رای گذاشته شد.

به گزارش خبرآنلاين، لاريجاني گفت که اعضاي اين کميسيون را بعدا تعيين خواهيم کرد. در پايان راي گيري اين پيشنهاد تصويب شد.
2929

کد N894528