مسائل باقیمانده هسته‌ای ایران تا پایان سال جاری حل می‌شود

ایرنا نوشت:

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همزمان با تصویب قطعنامه لغو تحریم های ضدایرانی قبل در شورای امنیت این سازمان گفت: بازرسان آژانس تا پایان سال میلادی جاری باید ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای را حل و فصل کنند و این امر مستلزم عزم و سرعت عمل و حسن نیت طرفین در اجرای مفاد توافقنامه است.

به گزارش ایرنا فرهان حق سخنگوی بان کی مون با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان ملل از لغو تحریم ها و فرصت حل و فصل مسائل باقی مانده پیامد توافق وین با هدف اعتمادسازی با آژانس و جامعه بین المللی گفت: بیانیه دوشنبه دبیرکلی بر حمایت کامل از قطعنامه شورای امنیت و لغو تحریم ها در تعاملات ایران و آژانس بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

وی افزود: بازرسان آژانس این امکان را خواهند داشت تا پیان سال 2015 مسایل مورد بحث باقی مانده با ایران را حل و فصل کنند.

5252

کد N894517