«لیندسی گراهام»:

توافق کنونی برای سازمان ملل خوب ولی برای آمریکا یک فاجعه است

سیاسی

به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت درخصوص تأیید «برجام»، سناتور «لیندسی گراهام» نوشت: شاید توافق کنونی برای سازمان ملل خوب باشد، اما این توافق برای آمریکا وحشتناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت درخصوص تأیید «برجام»، سناتور «لیندسی گراهام» در توئیتر خود نوشت: شاید توافق کنونی برای سازمان ملل خوب باشد، اما این توافق برای آمریکا وحشتناک است.
گراهام جمهوریخواه در این باره نوشت: ارائه و تصویب این توافق در شورای امنیت سازمان ملل قبل از بازبینی کنگره، توهینی آشکار به  آمریکا و گواهی روشن بر تلاش یک رئیس جمهوری برای جلب حمایت از یک توافق بد محسوب می شود.
وی ادامه داد: کنگره آمریکا ملزم به رعایت تصمیمات سازمان ملل نیست.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست امروز خود پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ را تصویب کرد.

این قطعنامه توافق اتمی هفته گذشته میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ را مورد تایید قرار داد و تحریم‌ها اعمال شده در قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را رفع می‌کند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با رأی مثبت همه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت(۱۵ عضو) به تصویب رسید.