استقبال بان کی مون از قطعنامه هسته‌ای شورای امنیت

سیاسی

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ای ایران بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت سازمان ملل، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ای ایران بیانیه ای صادر کرد.

دبیر کل سازمان ملل در این بیانیه اعلام کرد: من از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که به دنبال توافق هسته ای هفته گذشته میان کشورهای ۱+۵ و ایران با عنوان «برجام» به انجام رسید استقبال می کنم.

گفتنی است، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد متضمن اجرای برجام است. این قطعنامه رویه تسهیل اجرای عملیاتی برجام را مشخص کرده و تمامی کشورهای مشمول را برای عمل به تعهدات خود در توافق مذکور قادر می سازد.