وزیر صهیونیست:

الزام آمریکا به حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران نگران کننده است

سیاسی

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی از یکی از بندهای توافق هسته ای که به موجب آن آمریکا نیز باید از تأسیسات هسته ای ایران در برابر خرابکاری محافظت کند، شدیداً انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی از یکی از بندهای توافق هسته ای که به موجب آن آمریکا نیز باید از تأسیسات هسته ای ایران در برابر خرابکاری محافظت کند، شدیداً انتقاد کرد.

«نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در واکنش به الحاقیه سوم این توافق که کشورهای طرف مذاکره هسته ای با ایران را ملزم به همکاری با این کشور در آموزش و اجرای روش های محافظت در برابر حمله به تأسیسات هسته ای می کند ابراز شده است.

نفتالی بنت در این باره مدعی شد: اوباما موافقت کرده است تا محافظ برنامه هسته ای ایران باشد. این بند از توافق نگران کننده است.

وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داد: با توجه به اینکه اوباما و نتانیاهو پیشتر به انجام عملیات های خرابکارانه سایبری علیه برنامه هسته ای ایران متهم هستند، اشاره مستقیم به خرابکاری در متن این توافق بسیار حائز اهمیت است.

این روزنامه صهیونیستی درباره بند ۱۰.۲ توافق هسته ای پیرامون نوع همکاری ها نوشته است: همکاری از طریق آموزش و کارگاه های آموزشی با هدف تقویت توانایی ایران برای محافظت و پاسخ به تهدیدات امنیت هسته ای شامل خرابکاری و همچنین توانمندسازی سیستم های حفاظت فیزیکی و امنیت هسته ای مؤثر و پایدار است.