مقام عالی‌رتبه‌ای که هیئت آلمانی را همراهی می‌کند، کیست؟

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک,ایران و آلمان

سفیر پیشین ایران در آلمان در بررسی سفر مقامات اقتصادی آلمان به ایران می گوید فرد قدرتمندی همراه این هیئت آمده است.

سید شمس الدین خارقانی، سفیر پیشین کشورمان در آلمان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «هیات اقتصادی آلمان در حالی وارد ایران شده است که فردی که آنها را همراهی می کند صاحب نفوذ و قدرتمند نه در کشور خودشان بلکه در کل اروپا است.»

خارقانی در بررسی ورود این هیئت بلند پایه به خبرنگار ما گفت: «هیاتی که روز گذشته به ایرن آمده است با همراهی آقای زیگمال گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی صورت گرفته است.  این هیئت به دعوت وزیر نفت ما صورت گرفته است و  حدود 60 شرکت  قدرتمند المانی در این سفر ایشان را همراهی می کنند.»

سفیر پیشین کشورمان در آلمان با شاره به اینکه ترکیب هیات آلمانی به طور ویژه انتخاب شده است در توضیح ترکیب آن ادامه داد:

«اقای گابریل به دلیل شخصیت ویژه ای دارند،  اول اینکه، رئیس حزب سوسیال دموکرات است که یکی از دو حزب قدرتمند آلمان محسوب می شود البته به همراه حزب دیگر که حزب خانم مرکل است. گابریل بخش قوی قدرت اصلی سیاسی المان را به عهده دارد و یک شخصیت بسیار سیاسی و محبوب در المان است. او وجهه بسیار بالا و قدرتمندی دارد.»

خارقانی دربارۀ نفوذ سیاسی اقای گابریل اضافه کرد: «دوم اینکه ایشان معاون صدر اعظم هستند که در مقام اصلی ترین معاون مرکل جای دارد. در سیستم سیاسی و امنیتی آلمان، معاون اصلی که در حال حاضر اقای گابریل است دارای قدرت سازمان دهی و تصمیم گیری بسیار بالا هستند. و روی تصمیم سازی های دولتی و نظام  کشور بسیار مدخل هستند. بنابراین علاوه بر ویژگی حزبی، ایشان دارای ویژگی نظام مملکتی است.»

سفیر کشورمان در ادامه توضیح داد: «سوم اینکه، وی از قدرتمندترین وزیر های کابینه آلمان، وزیر اقتصاد و انرژی است. بعد از وزیر امور خارجه و و دارایی وزیر اقتصاد سومین وزیر قدرتمند محسوب می شود. چرا که نبض بازار و چرخش مالی در دست این وزیر است.»

سفیر پیشین کشورمان درباره نفوذ آقای گابریل در اروپا گفت: « معاون صدر اعظم آلمان دارای یک شخصیت اروپایی است. در اروپا، به دلیل حزب و وزارتی که در اختیار دارد و قدرت شخصی که در تنظیم امور دارا است، بسیار خوب او را به عنوان یک سیاستمدار می شناسند، او یک شخصیت حزبی سیاسی و اروپایی است. بنابراین دارای وجوه مختلف است و به طور هوشمندانه برای سفر به ایران و همراهی با این هیئت آلمانی انتخاب شده است چرا که به تمام مسائل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اشراف کامل دارد. او می تواند از کیان کشورش دفاع کند.»

خارقانی دربارۀ اهمیت این سفر بیان داشت: « این سفر می تواند یک نوع علامتی برای ایران باشد. برای بازگشت به دوران خوب گذشته ایران و المان.»

سفیر کشورمان در توضیح ترکیب این هیئت آلمانی با اشاره به اینکه این هیئت بسیار عالی رتبه است ادامه داد: « ترکیب هیات نشان می دهد که تا چه اندازه عالی رتبه است. از لحاظ اقتصادی شرکت هایی که داخل این هیات هستند، بزرگترین شرکت های آلمانی محسوب می شوند. افرادی که بسیار دقیق انتخاب شده اند، حتی صنایع کوچک و متوسطی که همراه هیات هستند با ایران رابطه نزدیکی داشته اند.»

سفیر پیشین کشورمان در آلمان در آخر اضافه کرد: « این هیئت اقتصادی به طور کلی با یک ظرافت و دقت خاصی انتخاب شده است و  این نشان دهنده این است که دولت و نظام آلمان به طور کلی و مشخص می خواهد به ایران نشان دهد که علاقمند است با کشور ما رابطه برقرار کند و من آینده این روابط را درخشان می بینم.»

مشروح گفتگو با سید شمس الدین خارقانی، سفیر پیشین کشورمان در آلمان را به زودی در صفحۀ بین الملل خبرگزاری خبرآنلاین بخوانید 

52310

کد N893850