عراقچی:

با قطعنامه امروز، ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می شود

سیاسی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت:با قطعنامه امروز،ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می شود و بر این اساس، شورای امنیت دیگر برنامه هسته ای ایران را به عنوان تهدید شناسایی نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در مصاحبه با بخش خبری نیمروز شبکه یک سیما تصریح کرد: قطعنامه امروز شورای امنیت، کلیات اش این است که ما را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می کند.

وی افزود: بر این اساس، شورای امنیت دیگر برنامه هسته ای ایران را به عنوان تهدید شناسایی نمی کند.

سید عباس عراقچی گفت: امروز پس از تصویب پیش نویس قطعنامه درباره لغو تحریم های ایران در شورای امنیت، وزارت امور خارجه ایران بیانیه ای صادر و اعلام می کند که دیگر، مشروعیت تحریم ها و محدودیت ها را به رسمیت نمی شناسیم و تمامی آنها غیر معتبر است.

بنابراین گزارش، برجام ۱۵۹ صفحه ای با ۵ ضمیمه، یکی از پیچیده‌ترین توافقات حقوقی - فنی - سیاسی در تمام تاریخ مذاکرات بین الملل است.

هفت روز پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته ای، قرار است امروز پیش نویس قطعنامه درباره لغو تحریم های ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.