گزارش فرمانده ناتو در افغانستان از حضور داعش

سیاسی

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان می گوید داعش در حال عملیاتی کردن طرحهای نظامی خود در افغانستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «جان کمپل» فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفت: در هفت ماه گذشته گزارشات حاکی است حضور داعش در افغانستان افزایش داشته است و اکنون آنها در مرحله عملیاتی کردن پروژه های نظامی خود هستند.

وی افزود: اشرف غنی پیشنهاد داده که این کشور مزبان مبارزه با تروریسم منطقه ای باشد و خواستار همکاری کشورهای روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در این امر شده است.