هنوز زمان و مکان دور دوم مذاکرات صلح مشخص نیست

سیاسی

شورای عالی صلح افغانستان گفت: تاکنون زمان و مکان دور بعدی مذاکرات صلح مشخص نیست اما تلاش ها برای برگزاری این نشست جریان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شورای عالی صلح افغانستان گفت: دور بعدی مذاکرات صلح به زودی آغاز می شود و کار روی آغاز این نشست جریان دارد.

«شهزاده شاهد»، عضو شورای عالی صلح گفت: تاکنون زمان و مکان دور دوم مذاکرات دولت و گروه طالبان مشخص نشده است اما هر دو طرف برای شروع این نشست تلاش می کنند.

قابل ذکر است که یک هفته پیش اولین نشست رسمی دولت افغانستان و گروه طالبان در اسلام آباد پاکستان انجام شد. دو طرف توافق کردند که پس از ماه رمضان گفتگوها را ادامه دهند.