• ۲۴بازدید

فیلم/ خروج تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری‌های اوکراین

بین الملل: جدائی طلبان حاضر در شرق اوکراین از عصر روز گذشته شروع به خارج کردن تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری کرده اند.

فیلم/ خروج تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری‌های اوکراینبین الملل: جدائی طلبان حاضر در شرق اوکراین از عصر روز گذشته شروع به خارج کردن تسلیحات سبک از خطوط مقدم درگیری کرده اند.

کد N893491

وبگردی