بیانیه جان کربی درباره ارائه متن جمع‌بندی مذکرات هسته‌ای به کنگره آمریکا

واحد مرکزی خبر نوشت:

پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از جان کربی سخنگوی این وزارت خانه نوشت متن توافق هسته ای ایران به کنگره آمریکا ارائه شده است.

در بیانیه کربی آمده است متعاقب قانون بازنگری در توافق هسته ای ایران که در سال 2015 به تصویب رسید، وزارت امور خارجه آمریکا طرح جامع اقدام مشترک، ضمیمه ها و مطالب مربوطه را به کنگره تقدیم کرد.
این اسناد شامل گزارش غیر محرمانه ارزیابی و راست آزمایی برنامه جامع اقدام مشترک و الحاقیه محرمانه جامعه اطلاعاتی به گزارش ارزیابی راست آزمایی است که بر اساس قانون ارائه آنها ضروری است.
از این رو، نخستین روز از مهلت شصت روزه ارزیابی متن توافق از سوی کنگره از روز دوشنبه بیستم ماه ژوئیه آغاز می شود.

52261

کد N893311