فیلم/ محاصره شبه نظامیان وابسته به هادی در شهر عدن

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شبه نظامیان وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری این کشور در شهر عدن را محاصره کردند.

فیلم/ محاصره شبه نظامیان وابسته به هادی در شهر عدنبین الملل: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شبه نظامیان وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری این کشور در شهر عدن را محاصره کردند.