فلاحت پیشه :55 روز تا توافق نهایی فرصت داریم

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک

حشمت الله فلاحت پیشه استاد علوم سیاسی با اشاره به پیش نویس جمع بندی مذاکرات ایران و 1+5 گفت:حدود 55 روز تا توافق نهایی فرصت داریم و امیدواریم اعضای تیم مذاکره هسته ای موارد ابهام را مد نظر داشته باشند.

به گزارش ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه که به همراه توکل حبیب زاده در گفتگوی ویژه خبری امشب سیما حضور داشت، افزود: این پیش نویس تا 10 سال و دقیقاً منطبق بر افق سند چشم انداز 20 ساله (1404) تحولات ایران را تحت نظارت این کشورها قرار می دهد و متأسفانه ساختار شورای امنیت مبتنی بر قدرت هاست و باید به رایزنی های خود ادامه دهیم.

فلاحت پیشه گفت: آمریکا تلاش می کند حتی روسیه و چین هم در باره برگشت تحریم ها حق وتو نداشته باشند.

وی افزود: امیدواریم متن نهایی توافق به نفع کشور باشد.

**زمینه سوء استفاده علیه ایران وجود دارد

استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل درباره جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ارائه می دهد گفت: این پیش نویس طوری است که زمینه سوء استفاده را علیه ایران می دهد و این ابهام وجود دارد که چرا ایران در تنظیم این پیش نویس نقشی ندارد.

توکل حبیب زاده افزود: در این پیش نویس اشاره شده است که هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران اگر اعتقاد پیدا کردند که کشور ما به تعهدات خود عمل نکرده است می تواند این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد و ارائه استنادات و مدارک هم نیازی نیست و می تواند تحریم ها را دوباره برگرداند.

وی افزود: همچنین فروش هر گونه تسلیحات به طور مطلق آمده است و اگر روزی مثلاً در لبنان سلاح سبک ساخت ایران پیدا شود و یا یکی از کشورهای طرف مذاکره این ادعا را مطرح کند کافی است که موضوع به شورای امنیت ارائه شود و ساختار لغو تحریم ها شکننده خواهد بود.

حبیب زاده گفت: با توجه به سابقه تلخ گذشته برخی از کشورها در رابطه با ایران به نظر می رسد تیم مذاکره کننده ایرانی باید این ابهام را در آینده برطرف کند.

وی افزود: شورای امنیت در طول تاریخ فعالیت های خود هرگز به دنبال اجرای عدالت نبوده است و این موضوع حساسیت رفتارهای دیپلماسی را نشان می دهد.

حبیب زاده گفت: وقت چندانی برای رایزنی یا تغییر متن پیش نویس آمریکا وجود ندارد.

**دستیابی به بهترین امکان برای دو طرف

همچنین غلام نبی فیضی ستاد حقوق بین الملل هم درگفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: باید دو مساله ممکن ها و ایده آل ها را در بررسی مذاکرات و پیش نویس و برجام بررسی کنیم.

فیضی افزود: ترکیبی از این دو ما را به نتیجه عملی می رساند و حتی گفته شده است که هیچیک از طرفین مذاکره به ایده آل های خود نرسیده اند بلکه به بهترین چیزی که امکان داشت دست یافته اند.

وی افزود: پیش نویس قطعنامه ای که آمریکا فردا به شورای امنیت می دهد مبتنی بر ماده 36 و 37 برجام است و باید به ماده 11 و 12 هم نگاه کنیم تا بتوانیم تفسیری دقیقی از این روند داشته باشیم.

وی گفت: این سند نشان می دهد که کشوری که ادعا می کند ایران به تعهدات خود عمل نمی کند بحث دلیل و برهان هم مطرح نیست و این همان حرف رک و صریح آمریکایی هاست که درباره تحریم ها و نحوه لغو آن مطرح می کنند.

آقای فیض افزود: اگر چه در برجام آمده است که هر کشوری «اعتقاد پیدا کرد» و به دلیل و مدرکی هم نیاز نیست اما بررسی تاریخ تحولات بین المللی نشان می دهد که باید طرح این ادعاها مبتنی بر دلیل و برهان باشد.

4949

کد N893002