فیلم/ اقامه نماز عید فطر در مسکو

سیاسی

مسلمانان روسیه نماز عید فطر را بطوری گسترده در مسکو اقامه کردند.

فیلم/ اقامه نماز عید فطر در مسکومسلمانان روسیه نماز عید فطر را بطوری گسترده در مسکو اقامه کردند.