آینده دولت پس از توافق هسته ای/دلواپسان فرهنگ، حجاب و انتخابات خواهند آمد

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

مخالفان حل مساله هسته ای کشور از طریق مذاکره، بر این باورند که حتی با حل این مساله غرب از فشار خود نمی‌کاهند و این فشار را به مسائل دیگری نظیر حقوق بشر منتقل می‌کند.

سيدصادق روحاني: شايد تعبير درستي باشد و خواسته هاي غربي ها هيچگاه پاياني نداشته باشد، اما مي توان نظير اين مسئله را در داخل نيز مشاهده کرد.

چند هفته جنگ فکت شيتي

مخالفان توافق هسته اي، مخالفان دولت هستند و احتمالا از فرداي روز توافق نه تنها از دلواپسي هايشان کم نخواهد شد که دلواپسي خود را به ساير حوزه ها نيز گسترش خواهند داد. البته احتمالا تا چند هفته و حتي بيشتر جنگ «فکت شيت» و «چه داده ايم، چه گرفته ايم» ادامه پيدا خواهد کرد.

اما در سالي که منتهي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، توافق هسته اي وزن سياسي حاميان دولت را سنگين تر خواهد کرد و کفه ترازو به ضرر دلواپسان بالا و پایین می شود. چه بسا این مساله سبب شود که منتقدان دولت سنگين ترين هجمه ها را عليه دولت روانه کنند.

فرهنگ و هنر، پاشنه آشيل

اما اين تنها آغاز ماجرا خواهد بود و دلواپسان به مسئله هسته اي بسنده نخواهند کرد. حوزه فرهنگ و هنر مي تواند پاشنه آشيل دولت باشد. موضعي که دولت از دو سو به واسطه آن تحت فشار قرار گرفته است. از يک سو بخشي از اصلاح طلبان، دولت را متهم مي کنند که در مسئله فرهنگي، دولت کوتاه آمده است. از سوي دگر بخشي از تشکل هاي صنفي حوزه فرهنگ و هنر هم به خاطر اتفاقاتي که در اين حوزه افتاده است -نظیر لغو برخي از کنسرت ها- دولت را متهم به مسامحه در قبال نيروهاي مخالف دولت مي کنند.

از طرف ديگر بخش هايي از جامعه که سابقه مذهبي پررنگ تري دارند (علما و روحانيت) خواستار مراقبت بيشتر دولت در مسائل فرهنگي هستند و همين امر مستمسکی برای مخالفان تندرو دولت شده است که در ماه های اخير براي دولت خط و نشان بکشند. بنابر اين کار دولت در عرصه فرهنگ و هنر در ماه هاي پس از توافق هسته اي، سخت خواهد بود و احتمال اينکه نقطه توقف دلواپسان پس از حل مسئله هسته اي، حوزه فرهنگ و هنر باشد زياد است.

حجاب و عفاف و آزادي هاي اجتماعي

موضوع ديگري که مي تواند مورد توجه دلواپسان قرار بگيرد، بحث حجاب و عفاف است. اگرچه پيش از اين هم مخالفان دولت به بهانه وضعيت حجاب و عفاف به دولت تاخته اند و حتي بدون مجوز در مقابل وزارت کشور تجمع به راه انداخته اند، اما نمي توان گفت که اصلي ترين بهانه دلواپسان براي مخالفت با دولت حجاب و عفاف بوده است. اما پس از حل و فصل نهايي پرونده هسته اي ايران، به احتمال زياد نوبت به اين مسئله هم خواهد رسيد و يک موضوع جذاب براي انتقاد به دولت خواهد شد. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر ديده خواهد شد که بخشي از بدنه جامعه با وعده هاي آزادي بيشتر اجتماعي به دولت راي داده اند و انتقاد به رفتار گشت ارشاد و مسايلي نظير آن در وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور هم مشاهده مي شود.

موضوع ديگري که مي توان به صورت واضح به آن اشاره کرد، مسئله ورود زنان به ورزشگاه هاست که در اين مسئله هم دولت از دو سمت بدنه اجتماعي و مخالفان خود مورد انتقاد قرار گرفته است.  البته رئیس جمهور در چند نوبت به اين نوع مسائل اشاره کرده است. بارزترين نمونه آن اخيرا در جمع فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي بود که حجت الاسلام حسن روحانی گفت که پليس موظف به اجراي قانون است نه اسلام. اين مسئله نشان مي دهد که نقطه بحران ديگري که بعد از حل و فصل مسئله هسته اي مجال بروز و ظهور پيدا مي کند، موضوع آزادي هاي اجتماعي و طرح حجاب و عفاف است.

انتخابات مجلس

مسئله سومي که مي تواند مورد نظر دلواپسان پس از حل مساله هسته اي باشد، بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان رهبري است. انتقادي که در اين زمينه مي تواند مطرح باشد در دو بخش است. مخالفان دولت احتمال بحث ورود دولت و حاميانش را در مسئله انتخابات مطرح خواهند کرد. کما اينکه تا کنون نيز در موقعيت هاي مختلف اين مسئله را مطرح کرده اند. اين زماني بحراني تر مي شود که اصلاح طلبان بخواهند با پرچم حمايت از دولت وارد انتخابات مجلس شوراي اسلامي شوند.

**

البته قطعا دامنه فعالیت دلواپسان به اين سه مسئله ختم نخواهد شد. هرگونه توفيق در اقتصاد، سياست خارجي و سياست داخلي مي تواند خود بر فهرست دلواپسي هاي مخالفان دولت بيافزايد و هر گونه عدم توفيق آن، بهانه اي براي تخريب دولت خواهد شد.

2729

 

 

کد N892818