اعضای کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تعیین شدند

سیاسی

پس از رایزنی های فراوان و کشمکش میان سران دولت وحدت ملی افغانستان، بالاخره لیست اعضای کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در ماه های اخیر، جنجال های زیادی بر سر این مساله به وجود آمد و گاهی به تنش میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی منجر گردید.

اصلا نظام انتخاباتی یکی از اصلی ترین شعارهای دولت ودت ملی بود. اعضای این کمسیون راه حل هایی برای انتخابات سالم و شفاف ارائه میدهند و آن را اجرایی می کنند.