سرگئی ریابکوف:

برای موفقیت توافق هسته‌ای ایران با آمریکا وارد معامله نشدیم

سیاسی

وزارت امور خارجه روسیه این اتهام را که در ازای موافقت با توافق هسته ای ایران با آمریکا وارد معامله شده است، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اتهام هرگونه معامله با آمریکا را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای ایران، رد کرد.

وی که در جلسه ای با موضوع بررسی «نتیجه مذاکرات هسته ای ایران بر جهان و خاورمیانه» حضور یافته بود به صراحت گفت: پاسخ من به امکان هرگونه معامله غیر مرتبط با مذاکرات هسته ای ایران منفی است.

ایالات متحده آمریکا به ما پیشنهادی با این مضمون نداد. علاوه بر این، نه انجام چنین اقدامی را از سوی آمریکا امکان پذیر می بینم و نه امکان پذیرفتن چنین معامله ای را از سوی خودمان متصور می شوم.