الحدث : اعلام حالت فوق العاده درنیویورک

واحدمرکزی خبر نوشت:

مشاهده افراد مسلح در شهر نیویورک آمریکا باعث اعلام حالت فوق العاده در این شهر شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، تدابیر امنیتی در شهر نیویورک آمریکا در پی انتشار تصاویری از چهار مرد و دو زن محجبه مسلح در این شهر تشدید شد.
پلیس نیویورک بر اساس تصاویری که یک پلیس بازنشسته گرفته است، هشدار حضور افراد مسلح در این شهر را اعلام کرد.
پلیس نیویورک در حال تحقیق در باره این مسئله است که آیا این افراد برنامه حمله تروریستی برنامه ریزی می کنند.
اداره مبارزه با تروریسم و اداره مبارزه با جرائم نفرت در پلیس نیویورک گشتی های های خود را در بزرگراه های این شهر مستقر کرد و ایست های بازرسی ایجاد کرد. تدابیر امنیتی در اطراف مراکز نظامی و ساختمان های دولتی در نیویورک هم تشدید شد.

4949

کد N892228