فیلم/ عید فطر در یمن در میان پایداری در برابر تجاوز عربستان

سیاسی

بین الملل: مردم یمن امسال در حالی به استقبال عید سعید فطر رفته اند که بیش از ۴ ماه است که در زیر حملات وحشیانه عربستان سعودی قرار دارند.

فیلم/ عید فطر در یمن در میان پایداری در برابر تجاوز عربستانبین الملل: مردم یمن امسال در حالی به استقبال عید سعید فطر رفته اند که بیش از ۴ ماه است که در زیر حملات وحشیانه عربستان سعودی قرار دارند.