سه هفته تعطیلی؛ سه میلیار یورو ضرر/ بازگشایی بانکهای یونان

سیاسی

یونان این هفته پس از تحمل ۳ میلیارد دلار ضرر اقتصادی بانک های خود را مجدد به روی مشتریان باز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، تعطیلی سه هفته ای بانک ها و مؤسسات مالی کشور یونان که قرار است دوشنبه این هفته به پایان برسد، تا امروز علاوه بر درآمدهای حاصل از صنعت توریسم و جهانگردی، ۳ میلیارد یورو (معادل ۳.۳ میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور ضرر زده است.

 این در حالیست که ضرر وارد آمده به مشاغل خرد ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می شود. بخش صادرات نیز با ضرر ۲۴۰ میلیون یورویی مواجه بوده است. در این مدت، به دلیل ممانعت از پرداخت چک های بانکی، مبلغ ۶ میلیارد یور به حالت بلوکه درآمد.

بانک های یونان از تاریخ ۲۹ ام ژوئن تعطیل شد تا مردم نتوانند از بیم ورشکستگی دولت آتن حساب های خود را خالی کنند. اما، طی یک هفته گذشته و با پشت سر گذاشتن رفراندومی که در آن ۶۱ درصد یونانی ها به پیشنهادات ریاضتی اتحادیه اروپا رای منفی دادند، بالاخره دولت چپگرای «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان با بستانکاران اروپایی به توافق رسید.

در نتیجه، بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه گذشته، با اعطای ۹۰۰ میلیون دلار به بانک های یونان و تعهد کوتاه مدت به تأمین مالی آنها، چرخه اقتصاد یونان را مجددا به گردش انداخت.

یونان از دوشنبه شاهد بازگشایی بانک ها خواهد بود هرچند سقف برداشت همان ۶۰ یورو می ماند.