وجود یک حامی نازی ها در خاندان سلطنتی انگلیس باعت اظهار تاسف شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

خاندان سلطنتی انگلیس از وجود یک حامی نازی در این خاندان ابراز تاسف کرد.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، تصویری از ملکه الیزابت دوم در سن حدود شش سالگی منتشر شده است که به تشویق عموی خود به شیوه نازی ها سلام کرده است.
این تصاویر که مربوط به سال هزار و نهصد و سی و سه است توسط روزنامه سان منتشر شده است.
دفتر کاخ سلطنتی انگلیس اعلام کرد از انتشار این تصویر دلسرد شده است و از اینکه ادوارد هشتم عموی پادشاه یکی از حامیان نازی بود ابراز تاسف کرد.

4949

کد N892087