حسن روحانی سال 92چه وعده هایی داده بود؟

حسن روحانی رئیس‌جمهور مردم در انتخابات باشکوه 24 خردادماه 92 ، با ارائه شعارها و وعده‌های پرحرارتی توانست رأی اکثریت را به دست آورد. او با نقد وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که هم مشکلات مردم را برطرف سازد و هم سانتریفیوژها بچرخد. با مروری بر سخنرانی‌های روحانی مهم‌ترین وعده‌ها و شعارهای وی را ببینید.

حسن روحانی سال 92چه وعده هایی داده بود؟حسن روحانی رئیس‌جمهور مردم در انتخابات باشکوه 24 خردادماه 92 ، با ارائه شعارها و وعده‌های پرحرارتی توانست رأی اکثریت را به دست آورد. او با نقد وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که هم مشکلات مردم را برطرف سازد و هم سانتریفیوژها بچرخد. با مروری بر سخنرانی‌های روحانی مهم‌ترین وعده‌ها و شعارهای وی را ببینید.

 

 

 

2424

 

کد N891632