لوران فابیوس:

شرکت های فرانسوی فعالیت خود در ایران را گسترش می دهند

سیاسی

وزیر خارجه فرانسه از گسترش فعالیت شرکت های این کشور در ایران بعد از لغو تحریم ها در اوایل نیمه اول سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴ ، وزیر خارجه فرانسه از گسترش فعالیت شرکت های این کشور در ایران پس از لغو تحریم های ایران خبر داد.

 فابیوس با اشاره به دستیابی به توافق هسته ای توسط ایران و روخ ۱+۵ گفت: مذاکرات اکنون تمام شده و همه از جمله ایران آن را پذیرفته اند. شرکت های فرانسوی به محض اینکه تحریم ها لغو شود، یعنی از

ابتدای نیمه اول سال آینده اگر مسائل به خوبی پیش رود، خواهند توانست در ایران  فعالیت های خود را گسترش دهند.

وی این سخنان را در دیدار خود از بزرگترین بازار مواد غذایی فرانسه در نزدیکی پاریس اظهار داشت.