نویسنده فلسطینی:

ایران ثابت کرد که غرب به کشورهای قدرتمند احترام می گذارد

سیاسی

یک نویسنده فلسطینی در مقاله ای اعلام کرد که ایران در مذاکرات هسته ای خود ثابت کرد که غرب به کشورهای قدرتمند نه کشورهای ضعیف و وابسته احترام می گذارد.

به گزارش خبرگزای مهر، «ابراهیم ابراش» نویسنده فلسطینی در مقاله ای که درباره توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در پایگاه خبری امین نوشت آورده است: ایران با اقتدار وارد مذاکراتی شد که ۱۳ سال به طول انجامید و توانست در این توافق دستاوردی کسب کند که نه تنها به مشکلات متعلق به پرونده هسته ای خود پایان دهد بلکه دشمنی میان تهران و غرب که بیش از ۳۵ سال به طول انجامید را به اتمام رساند و این امر احتمالا منجر به معادلات جدیدی در خاورمیانه خواهد شد.

در این مقاله آمده است: درست است که غرب طی سال های گذشته تحریم هایی را به ایران تحمیل کرد اما نتیجه ای که حاصل شد به نفع ملت و دولت ایران بود. ایران طی این سال ها برنامه هسته ای خود را پیش برد و پس از توافق نیز حضور خود را در به عنوان بازیگر بین المللی چه در خاورمیانه و چه در دنیا چند برابر کرد. تحریم های اقتصادی ایران اوایل سال آتی میلادی لغو خواهد شد و ایران هر چند که تحت نظارت بازرسان قرار خواهد داشت اما به هر حال این کشور وارد مجموعه کشورهایی که از دانش هسته ای برخوردار هستند شد.

در ادامه مقاله گفته شده است: پرسشی که هر شهروند عربی باید از خود بپرسد این است که چرا ایران توانست با قدرت وارد مذاکره با غرب شود و حضور منطقه ای و بین المللی خود را به غرب تحمیل کند و غرب با آن بر اساس احترام تعامل کند اما اعراب در هر مذاکره و گفتگویی با غرب و اسرائیل و یا برقراری روابط توام با احترام با این کشورها نه روابطی که مبتنی بر وابستگی و تبعیت باشد شکست می خورند؟

نویسنده مقاله در پاسخ به این پرسش می نویسد: جهان و به ویژه غرب به کشورهای قدرتمندی که پروژه ملی در اختیار دارند و می دانند چگونه از منافعشان دفاع کنند احترام می گذارند، درست است که ایران و غرب در زمینه منافع و نفوذ با یکدیگر رقابت دارند اما غرب به خوبی می داند کشورهای باثبات و کشورهایی که به منافع ملی شان اهمیت می دهند قابل اعتماد تر و بهتر از کشورهای ضعیف و وابسته هستند و اینگونه کشورها در دستیابی به تفاهمات در زمینه منافع مشترک قابل اعتماد تر هستند.

این نویسنده فلسطینی اعلام کرد: علیرغم اینکه میان مذاکرات هسته ای ایران و غرب با مذاکرات فلسطینی - اسرائیلی به لحاظ ماهیت تفاوت بسیاری وجود دارد اما فلسطین باید از تجربه ایران درس بگیرد چرا که مذاکره به اراده، تاکتیک و موازنه قوا نیاز دارد و موافقت میهنی و اراده مردمی از مهمترین عناصر موفقیت در مذاکرات است.