نگرانی پارلمان افغانستان از ایجاد اختلاف میان دولت فعلی و سابق

سیاسی

پارلمان افغانستان از اختلاف دولت فعلی و رئیس جمهور سابق ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اعضای پارلمان گفتند اختلاف میان رهبران دولت و حامد کرزی افغانستان را با بحرانی دیگر رو به رو می کند ولی مجلس به هیچ کس اجازه ایجاد بحران جدید را نمی دهد.

«ظاهر قدیر» معاون اول مجلس افغانستان گفت اوضاع کشور شکننده است و مجلس با کسانی که در پی مخالفت با حکومت کنونی باشند برخورد قانونی می کند.

گزارشان حاکی از اختلاف میان رهبران دولت وحدت ملی و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین دارد. گفته می شود اشرف غنی و کرزی در دیداری در رابطه با اختلافات موجود گفتگو کرده اند.