مشاور اوباما: ما هیچگاه به دنبال دسترسی همه وقت و همه جا به تاسیسات ایران نبوده ایم

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشت: بن رودز، مشاور اوباما گفته است که آمریکا هیچگاه به دنبال دسترسی در هر زمان و به هر کدام از تاسیسات هسته ای ایران نبوده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی این روزنامه صهیونیستی، رودز به تلویزیون اسرائیل گفت: هرگاه ضرورت بازرسی احساس شود، توافق نهایی با ایران امکان دسترسی را تضمین می کند.
این مشاور ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه تاکید کرد کشورش هیچگاه به دنبال آنچه بازرسی در هر زمان و از هر جا از تمام تاسیسات مشکوک ایران خوانده می شود، نبوده است.
به گزارش این روزنامه صهیونیستی سخنان رودز در تضاد کامل با سخنانی است که وی در ماه آوریل در تلویزیون اسرائیل بر زبان راند.

49261

کد N891068