پاسخ صادق محصولی به سوالی درباره منشور جدید اصولگرایی

تسنیم نوشت:

 عضو ارشد جبهه پایداری گفت: اصول‌گرایان در اصول مسلم مربوط به اصول‌گرایی مشترک هستند و اختلافی ندارند.
صادق محصولی عضو ارشد جبهه پایداری درباره آینده وحدت اصول‌گرایان، اظهار داشت: وحدت اصول‌گرایان روبه پیشرفت و با امیدواری است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از نشست‌های وحدت سه تشکل اصول‌گرا قرار است منشور جدیدی تدوین شود؟ گفت: در مورد منشور وحدت اصول‌گرایی اختلافی نیست.
عضو ارشد جبهه پایداری خاطرنشان کرد: اصول‌گرایان در اصول مسلم مربوط به اصول‌گرایی مشترک هستند و اختلافی ندارند.

2929

کد N890789