پایان ظریف قهرمان، آغاز ظریف پاسخگو

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1, محمدجواد ظریف

محمدجواد ظریف طی ماه‌های پرشماری که پیگیر منافع ملی ایران در برابر قدرت‌های جهانی بود، پشتیبانی قاطبه مردم و رسانه‌ها را با خود داشت.

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان « پایان ظریف قهرمان، آغاز ظریف پاسخگو» نوشت:
محمدجواد ظریف طی ماه‌های پرشماری که پیگیر منافع ملی ایران در برابر قدرت‌های جهانی بود، پشتیبانی قاطبه مردم و رسانه‌ها را با خود داشت. جدای از رسانه‌های دلواپسی که راه خود را از منافع ملی کشور جدا کرده و همصدا با معارضان جهانی بر طبل تفرقه کوبیدند اغلب رسانه‌های کشور حتی زبانی ستایش‌گرانه نسبت به مرد ۵۶ ساله سیاست خارجي ایران اتخاذ کردند و دست کم نقد تند او را روا ندانستند و در این حکمتی بود.

ظریف بعد از توافق اما برای ما وزیر خارجه‌ای است همانند دیگر وزرایی که پس از این باید به اقتضای مسئولیت قانونی خود به رسانه‌ها پاسخگو باشد. ماموریت ظریف در کسوت قهرمان ملی اکنون پایان یافته است و پس از این با ظریف به مثابه وزیری مسئول و پاسخگو روبه‌رو خواهیم بود. از امروز راه پر پیچ و خم اجرای توافق هسته‌ای و دیگر معادلات پیچیده جهانی با همه بدخواهی‌ها و دشمنی‌ها پیش روی او گشوده است و در هر گام و سر هر پیچ نگاه بیدار مردم و رسانه‌ها ناظر او خواهد بود.
کد N890784