روحانی در تاریخ ماندگار خواهد شد، اگر...

روزنامه شرق در گفت و گویی با جواد اطاعت عضو حزب اعتمادملی نوشت:

پس از توافق هسته اي در وين، در سیاست داخلی هم با توجه به ویژگی‌ها و کاراکتری که آقای روحانی دارد می‌تواند نقطه اتصال جریان‌های سیاسی داخلی باشد. روحانی از این ظرفیت و پتانسیل برخوردار است که تفاهم داخلی را نیز رقم بزند؛ به‌ویژه که امسال سال مهمی برای سیاست داخلی هم هست. چراکه دو انتخابات در ماه پایانی سال برگزار می‌شود و آقای روحانی باید توجه خود را از وزارت خارجه به وزارت داخله معطوف کند. مذاکره و گفت‌وگو و تفاهم در سیاست داخلی به‌هیچ‌وجه نه کم‌اهمیت‌تر از سیاست خارجی است و نه آسان‌تر از آن. دولت روحانی برآمده از یک شکاف بی‌اعتمادی جریان‌های سیاسی داخلی است که درعین‌حال حلقه اتصال آن نیز هست.

اگر روحانی بتواند بعد از توافق هسته‌ای، توافق داخلی بین جریان‌ها را فراهم آورد و انتخابات خوبی را به انجام برساند ضمن آنکه نیمه دوم کار خود را تکمیل کرده است در تاریخ ایران نیز ماندگار خواهد شد. روحانی باید بتواند مسئله انتخابات را  که در کشور ایران، که گاهی موضوع دعواست به کارویژه اصلی آن که «فصل‌ منازعه» است تبدیل کند.

/2727

 

 

کد N890782