عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا:

اوباما به جای توقف برنامه هسته ای ایران آن را کنترل کرد

سیاسی

یکی از اعضای ارشد شورای روابط خارجی آمریکا گفت که دولت اوباما با کنار گذاشتن سیاست های قبلی خود در حقیقت به جای متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران ، در حال کنترل کردن آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ری تکیه در نخستین جلسه استماع سنا درباره توافق جامع هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ گفت: دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دو سال دیپلماسی فشرده سرانجام به توافقی با ایران دست یافته است که باعث می شود ایران همچنان در آستانه یک کشور هسته ای باقی بماند.

وی افزود: طی چند هفته آینده بحث های گسترده ای درباره ماهیت این موافقتنامه، رژیم راستی آزمایی آن و ساز و کار اجرای چنین موافقتنامه ای انجام خواهد شد.

این کارشناس مسائل ایران تصریح کرد: واشنگتن سال ۲۰۱۳ دو امتیاز مهم داد که منجر به امتیازهای متوالی پس از آن شد؛ نه تنها تاسیسات غنی سازی زیرزمینی فردو و راکتور آب سنگین اراک تعطیل نشد بلکه توسعه سانتریفوژهای پیشرفته ایران نیز برای همیشه متوقف نشد.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز سه شنبه ۲۳ تیرماه در وین اتریش به توافقی جامع برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران دست یافتند.

تکیه خاطرنشان کرد: براساس موافقتنامه موجود ایران حق دارد پس از پایان دوره تعیین شده برای محدودیت ها مورد نظر، برنامه هسته ای خود را در هر سطحی که بخواهد گسترش دهد؛ چنین چیزی عملا به معنی تبدیل شدن ایران به کشوری شبیه ژاپن خواهد بود اما این موضوع را باید مدنظر داشت که ایران شبیه ژاپن نیست.

وی در عین حال مدعی شد که ایران یک کشور دموکراتیک نیست و به هنجارهای بین المللی احترام نمی گذارد.