پاسخ تخت روانچی به ادعای مقامات آمریکا

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درپاسخ به ادعای برخی مقامات آمریکا مبنی بر تدریجی بودن لغو تحریم ها گفت: بالاخره متن توافق منتشر می شود و ماه زیر ابر نمی ماند.

واحد مرکزی خبر نوشت:
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درپاسخ به ادعای برخی مقامات آمریکا مبنی بر تدریجی بودن لغو تحریم ها گفت: بالاخره متن توافق منتشر می شود و ماه زیر ابر نمی ماند.

مجید تخت روانچی درحاشیه مراسم استقبال از تیم مذاکره کننده هسته ای درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پس از انتشار متن اصلی و ضمائم آن مشخص می شود که محتوای آن چیست و سخنان دو طرف روشن خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که امریکاییها مدعی هستند تحریم ها مرحله به مرحله و تدریجی لغو خواهد شد تاکید کرد: همانطور که وزیر امورخارجه گفتند در مرحله نخست همه تحریم های اقتصادی، مالی، تجاری و بانکی برداشته خواهد شد و این موضوع به طور بسیار روشن در متن توافق مشخص است.

معاون اروپا امریکای وزیر امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سازوکار اجرای توافق با 1+5 گفت: وقتی موعد اجرای توافق برسد مشخص است که هر یک از دو طرف چه کارهایی باید انجام دهند آنان در یک روز مشخص که معلوم است، تعهد می کنند که تحریم ها را بردارند و زمانی که این تعهد را ادا کردند ما کارمان را آغاز می کنیم.

تخت روانچی افزود: زمانی که تعهدات دو طرف به انتها رسید تحریم ها به طور کامل برداشته خواهد شد.
کد N890371