حکم اعدام فرمانده کودتای نوژه /عکس

کودتای نوژه

تسنیم نوشت:

در سالگرد کودتای نافرجام نوژه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای نخستین بار تصویر حکم اعدام سعید مهدیون فرمانده اصلی کودتا نوژه توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود را منتشر کرد.

2929

کد N890365