فیلم/آتش سوزی در پالایشگاه عدن یمن

سیاسی

بین الملل: پالایشگاه شهر عدن در یمن در پی تبادل آتش میان انقلابیون و نیروهای وفادار به رئیس جمهور فراری دچار حریق شد.

فیلم/آتش سوزی در پالایشگاه عدن یمنبین الملل: پالایشگاه شهر عدن در یمن در پی تبادل آتش میان انقلابیون و نیروهای وفادار به رئیس جمهور فراری دچار حریق شد.