مطهری: توافق هسته‌ای آغاز دوره جدیدی در انقلاب اسلامی است

مجلس نهم

ایسنا نوشت:

 

علی مطهری گفت: توافق هسته‌ای فصل جدیدی را در عرصه‌ی روابط خارجی و بهبود فضای اقتصادی ایجاد می‌کند و این توافق در حل و فصل بسیاری از مسائل منطقه‌ای تاثیرگذار خواهد بود.

نماینده تهران با اشاره به توفیق هسته‌ای و توافق با گروه 1+5 گفت: در حقیقت یک دوره‌ی جدیدی در انقلاب اسلامی آغاز شده است و این توفیق ارزشمند و تاثیر گذار است.

وی افزود: با روابط بهتر با کشورهای مختلف ما می‌توانیم بهتر به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی دست یابیم و بر خلاف تفکراتی که معتقدند ما نباید با کشورهای غربی ارتباط داشته باشیم آنچه که بهتر است ارتباط با این کشورهاست و در این مسیر ما آسان‌تر می‌توانیم به هدفهای انقلاب اسلامی دست یابیم.

وی در ارتباط با شرایط جدید کشور بعد از حصول توافق هسته‌ای گفت:‌ اهداف توسعه‌ای تغییری نکرده است و کار تلاش و ایجاد رونق اقتصادی همچنان یک اصل مهم درکشور ماست و این توافق باعث تسهیل در دستیابی به این اهداف خواهد شد.

علی مطهری تاکید کرد:‌ رونق اقتصادی و توسعه روابط سیاسی و حل مسائل منطقه‌ای با اهتمام وتلاش دولت و مردم باید بعد از توافق مورد توجه قرار گیرد و هر کشوری که مردم آن اهل تلاش و کار باشند آن کشور موفق است و باید در هر شرایطی به این مهم توجه نمود.

مطهری گفت: این موضوع از این بابت اهمیت دارد که ما رسیدن به آرمان‌هایمان را از درون خود جستجو کنیم نه از بیرون.

27220

کد N890236