فیلم/ تظاهرات سلطنت‌طلبان ایرلند ۹ زخمی برجا گذاشت

سیاسی

بین الملل: سلطنت طلب های حاضر در ایرلند شمالی به مناسبت سالروز پایان «جنگ بوین» اقدام به برگزاری تظاهرات کردند که به خشونت کشیده شدن این تجمع منجر به زخمی شدن دست کم ۹ نفر گردید.

فیلم/ تظاهرات سلطنت‌طلبان ایرلند ۹ زخمی برجا گذاشتبین الملل: سلطنت طلب های حاضر در ایرلند شمالی به مناسبت سالروز پایان «جنگ بوین» اقدام به برگزاری تظاهرات کردند که به خشونت کشیده شدن این تجمع منجر به زخمی شدن دست کم ۹ نفر گردید.