افشانی استاندار فارس و صادقی استاندار قم شد

استان فارس,محمدباقر نوبخت,استان قم

سخنگوی دولت از انتخاب علی افشانی به عنوان استاندار فارس و مهدی صادقی به عنوان استاندار قم در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در نشست خبری با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهارداشت: برنامه ششم متناسب باتوافق تدوین می‌شود،حتی با وجود منابع حاصل از لغو تحریم‌ها، روند صرفه‌جویی هزینه‌های جاری را ادامه می‌دهیم.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به تولیدخواهدبود و واردات را جز در موارد ضروری محدودمی‌کنیم.
سخنگوی دولت همچنین از انتخاب علی افشانی به عنوان استاندار فارس و مهدی صادقی به عنوان استاندار قم در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد.

214

کد N890157