عضو هیات رئیسه مجلس: توفیق در مذاکرات به منزله گفتن خفه شو، به اسرائیل بود

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,مجلس نهم,رژیم صهیونیستی

پس از نطق تند الیاس نادران در انتقاد از دولت و مجلس در موضوع توفیق در مذاکرات هسته ای، یکی از اعضای هیات رئیسه به دفاع از این مذاکرات پرداخت.

عليرضا منادي، نماينده تبريز در نطق امروز خود با اشاره به منزوي شدن اسرائيل در جهان در پي توفيق ايران در مذاکره با قدرت هاي جهاني، گفت: توفيق در مذاکرات يک پيام روشن براي اسرائيل داشت که ترجمه خالص آن «خفه شو اسرائيل» است. اين رژيم ديگر نمي تواند عليه کشور قدرتمند ايران در مجامع بين المللي شايعه پراکني کند و اين نتيجه ايستادگي ملت و تيم مذاکره کننده در برابر زياده خواهي هاي غرب است.

او که اميدوار بود ادامه مسير در پسا تحريم ها نيز رعايت شود، ادامه داد: بايد به سرعت و شتاب به سطح دانش هسته اي ما اضافه شود.  بايد جلوي واردات را زودتر بگيريم تا آن چيزهايي که خودمان داريم وارد نشود و گرفتار بيماري هلندي نشويم و کمر توليد شکسته نشود.

نماينده تبريز با اشاره به اينکه شب گذشته ملت با شادي خود اين مذاکرات را ستودند، ادامه داد: در سايه ايستادگي ما همه دنيا ما را به رسميت شناختند. آنها پذيرفتند که غني سازي، آب سنگين و فردو را داشته باشيم و اين را مديون فرزند شايسته آذربايجان، رهبر فرزانه انقلاب هستيم که با هدايت هاي خود، اين توفيق را به بار آوردند. از همه دولت هاي قبلي هم تشکر مي کنيم که در اين عرصه تلاش کردند. از آقايان ظريف، عراقچي، تخت روانچي و ... که نام خود را در تاريخ به ثبت رساندند هم تشکر مي کنيم. همچنين از رئيس مجلس و شما نمايندگان که ريل گذار اين توفيق بوديد نيز تشکر مي کنم.

نماينده تبريز در پايان نطقش تهديد درياچه اروميه را تهديدي براي کل کشور خواند و از رئيس جمهور خواست تا به وعده هاي خود در اين زمينه عمل کند.

/2727

 

کد N890123