روحانی همان‌طور که در عرصه بین‌المللی موفق ظاهر شده است، در عرصه مناسبات داخلی هم قانونمند عمل کند

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,عبدالواحد موسوی لاری

شرق نوشت:

عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات درباره موفقیت دولت در دست یابی به توافق هسته ای گفت: توافق و آنچه به دست آمده، خواست عمومی مردم بوده و هست. آقای روحانی با جدیت تمام و نیز آقای ظریف و تیم او با شجاعت و دقت، تعهدی را که به مردم داده بودند، دنبال و طبق آنچه که وعده داده بودند، عمل کردند. زمانی که موضوعی مورد تقاضا و خواست مردم باشد و دولت هم با سربلندی این خواست را دنبال کند، این مردم پشتیبان دولت خواهند شد. نتیجه این می‌شود؛ زمانی که دولت پشتوانه مردمی داشته باشد، در عرصه بین‌المللی می‌تواند استوار باشد و در عرصه داخلی هم تعامل بین کنشگران داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین پس از حصول این توافق، دولت می‌تواند شرایط مناسب‌تری را در داخل فراهم کند. بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارند، همان‌طور که عرصه دیپلماسی از هشت سال دوران احمدی‌نژاد فاصله گرفت، این بخش‌ها هم از شرایط گذشته فاصله گرفته و دولت و ملت وارد تعامل سازنده شوند. این موضوع می‌تواند خود را در انتخابات سال‌جاری نشان دهد. مردم خواستار برگزاری انتخاباتی هستند که همه نیروها و دلسوزان نظام در آن شرکت کنند و دولت مستلزم به رعایت قانون اساسی باشد. آقای روحانی باید نشان دهد که می‌تواند با دقت و قدرت در داخل، یک انتخابات فراگیر را برگزار کند و البته توانایی این کار را هم دارد. آقای روحانی البته در این زمینه با توجه به توفیقی که در عرصه بین‌المللی به دست آورده، می‌تواند در این زمینه هم‌ توفیق داشته باشد. ملت انتظار دارد، روحانی همان‌طور که در عرصه بین‌المللی موفق ظاهر شده است، در عرصه مناسبات داخلی هم قانونمند عمل کند. همچنین امیدوارم که آقای روحانی بر مبنای اصل ١١٣ قانون اساسی (اصلی که وظایف ریاست‌جمهوری را برمی‌شمرد) همان‌گونه که تاکنون عمل کرده؛ به وظایف و تکالیف خود عمل کند. در مجموع امیدوارم که از این پس در مناسبات خارجی و داخلی شرایط مناسب‌تری را شاهد باشیم.

214

کد N889967