ابراهیم جعفری حمایت نظامی دائمی ترکیه از عراق را خواستار شد

کد N889963