با تصویب مجلس؛

مجوز مشارکت دولت در برنامه صندوق بین المللی پول صادر شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای به دولت اجازه دادند در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند از طریق بانک مرکزی در برنامه کاهش فقر و ارتقای رشد که توسط صندوق بین المللی پول و در چارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق اجرا می شود، مشارکت نموده و نسبت به تخصیص سهمیه تعیین شده توسط هیات عامل صندوق از محل عواید متعلقه حاصل از فروش طلا، جهت کمک به تامین مالی کشورهای فقیر تا سقف ۱۶ میلیون SBR (حق برداشت مخصوص) اقدام کند.