بیانیه مشترک آمانو و صالحی /نقشه راه مسایل باقیمانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران

علی‌اکبر صالحی,یوکیا آمانو,آژانس بین المللی انرژی اتمی,سازمان انرژی اتمی,مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو و رییس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی روز 23 تیر برای ادامه همکاری بر اساس نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال هسته ای ایران توافق کردند.

متن بیانیه مشترک این دو نهاد به شرح زیر است:

در تاریخ 14 جولای 2015 توافق کردند بر آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) و جمهوری اسلامی ایران (ایران) در ادامه همکاری بر اساس چارچوبی برای همکاری توافق می کنند که همکاری و گفتگویشان را به هدف حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال که تاکنون توسط ایران و آژانس حل نشده، تسریع و تقویت کنند.

در این زمینه ایران و آژانس بر موارد زیر توافق کردند:

1- آژانس و ایران بر ترتیبات جداگانه ای توافق کردند که به آنها اجازه می دهد تا مسایل باقیمانده آنگونه که در ضمیمه گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شده است را بررسی کنند. فعالیتهای اتخاذ شده و نتایج بدست آمده تا به امروز بوسیله ایران و آژانس در مورد برخی از موضوعات در این روند منعکس خواهند شد.

2- ایران تا تاریخ 15 اوت 2015 توضیحات خود را، بطور کتبی، و اسناد مربوطه در مورد مسایلی که در ترتیبات جداگانه در بند 1 اشاره شده، به آژانس ارائه خواهد داد.

3- پس از دریافت توضیحات کتبی ایران و اسناد مربوطه، آژانس این اطلاعات را تا 15 سپتامبر 2015 مرور خواهد کرد و سوالاتش در مورد ابهامات احتمالی پیرامون چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه خواهد داد.

4- پس از آنکه آژانس سوالات خود در مورد ابهامات احتمالی پیرامون چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه کرد، جلسات فنی-کارشناسی، اقدامات فنی، آنچنانکه در ترتیبات جداگانه توافق شده، و بحث و بررسی برای رفع این ابهامات در تهران سازماندهی می گردند.

5- ایران و آژانس ترتیبات جداگانه دیگری را در مورد موضوع پارچین توافق کردند.

6- تمام فعالیت های تعیین شده در بالا، تا 15 اکتبر 2015 به هدف حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال آنگونه که در ضمیمه گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شده، تکمیل می گردند.

7- مدیرکل گزارش روزآمد منظمی را به شورای حکام در مورد اجرای این نقشه راه ارائه خواهد کرد.

8- تا 15 دسامبر 2015 مدیرکل ارزیابی نهایی خود در مورد حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال آنگونه که در ضمیمه گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شده را، برای اقدام شورای حکام، ارائه خواهد داد. یک جلسه فنی جمع بندی بین ایران و آژانس قبل از انتشار آن گزارش برگزار خواهد شد.

9- ایران اعلام کرد که بصورت کتبی ارزیابی جامع خود در مورد گزارش مدیرکل را به آژانس ارائه خواهد کرد.

10 - بر اساس چارچوبی برای همکاری، آژانس به لحاظ کردن نگرانی های امنیتی ایران ادامه خواهد داد.

31049

کد N889617