سخنرانی اوباما بعد از توافق هسته‌ای + فیلم

سیاسی

بین الملل: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از توافق هسته ای با ایران به سخنرانی در این خصوص پرداخت.

سخنرانی اوباما بعد از توافق هسته‌ای + فیلمبین الملل: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از توافق هسته ای با ایران به سخنرانی در این خصوص پرداخت.