اظهارنظر رئیس جمهور فرانسه درباره دارایی‌های آزاد شده ایران

سیاسی

رئیس جمهور فرانسه امروز در مصاحبه ای گفت: طرف های مذاکره هسته ای با ایران باید درباره نحوه استفاده این کشور از منابع مالی حاصل از توافق هسته ای امروز هشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور فرانسه امروز در مصاحبه ای گفت: طرف های مذاکره هسته ای با ایران باید درباره نحوه استفاده این کشور از منابع مالی حاصل از توافق هسته ای امروز هشیار باشند.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز گفت: بعد از لغو تحریم ها که به دنبال توافق هسته ای امروز ایجاد می شود، منابع مالی قابل توجهی از دارایی های ایران به این کشور بازخواهد گشت. قدرت های جهانی باید درباره کمک های ایران به سوریه با استفاده از این منابع مالی هشیار باشند.

وی ادامه داد: اکنون که ایران به توان مالی بزرگی دست خواهد یافت، باید مواظب باشیم که ایران با این منابع چه کار خواهد کرد.

وی مدعی شد: ایران باید نشان دهد که آماده است تا برای خاتمه درگیری ها در سوریه کمک کند.