وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

ایران ضعیف به پای میز مذاکره آمد اما در نهایت پیروز میدان شد

سیاسی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر با تکیه بر مواضع خصمانه خود از تفاهم هسته ای ایران به منزله یک تراژدی برای منطقه خاورمیانه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست: «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر با تکیه بر ادعاهای واهی خود از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که مهمترین نقش را در انتشار ترور و وحشت در جهان ایفا می کند.

وی بلافاصله بعد از شنیدن خبر تفاهم هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ مدعی شد: برنامه هسته ای ایران بر مبنای فریب و دروغ بنا شده است. ایران در موضع ضعف به پای میز مذاکرات هسته ای آمد اما در نهایت پیروز این میدان شد.

وی در ادامه گفت: جهان به جای آنکه با همه توان خود در برابر ایران بایستد به عملکرد این کشور مشروعیت بخشید. این توافق برای تمام آنهایی که آرزومند ثبات در منطقه هستند و از ایران هسته ای می ترسند به مثابه یک تراژدی محسوب می شود.

وی در نهایت مدعی شد: این توافق به ایران اجازه می دهد که موقعیت هسته ای خود را تقویت کند و در زمانی کوتاه با کنار زدن همه آنهایی که خواهان متوقف کردن آن هستند، موفق به ساخت بمب اتم شود.